Trang chủ  •  Bảng giá  •  Honda

Honda

6 xe

Xe Phiên bản Giá

Honda CR-V

CR-V E 998 triệu
CR-V G 1 tỷ 48 tr
CR-V L 1 tỷ 118 tr
CR-V LSE 1 tỷ 138 tr

Honda Accord

1.5L 1 tỷ 319 tr

Honda City

1.5 G 529 triệu
1.5 L 569 triệu
1.5 RS 599 triệu

Honda Civic

Civic E 2022 730 triệu
Civic G 2022 770 triệu
Civic RS 2022 870 triệu

Honda HR-V

1.8 G 786 triệu
1.8 L 866 triệu

Honda Brio

1.2 G 418 triệu
1.2 RS 452 triệu

Các hãng khác

Isuzu

630 triệu - 949 triệu

Subaru

1 tỷ 128 tr - 1 tỷ 920 tr

Bentley

19 tỷ 500 tr - 19 tỷ 500 tr

Volvo

1 tỷ 690 tr - 4 tỷ 599 tr

Volkswagen

695 triệu - 3 tỷ 888 tr